Valoda: LV EN

 Projekti 


Tekošie Projekti

Projekti Pētnieki Finansē

EUROMOD paplašināšana uz netiešajiem nodokļiem.

Anna Zasova (sadarbojoties ar ISER, Eseksas Universitāti) Eiropas Komisija
Valsts pētījumu programma 2014.-2017. "Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)". Kopā ar Studiju un zinātnes administrāciju, Latvijas Universitāti un Latvijas agrārās ekonomikas institūtu. Marija Krūmiņa, Tālis Putniņš, Anna Zasova un Anna Pļuta. (Alf Vanags - līdz 2016.g). Valsts budžets
EUROMOD: Latvijas ekonomikas mikrosimulācijas modeļa izveide, izmantojot  EU SILC datus. Kopš 2010. gada Anna Zasova, Anna Pļuta un Olga Rastrigina DG Employment
Uzņēmējdarbības Globālais monitorings: ikgadējs uzņēmējdarbības aktivitātes un attīstības apsekojums kopš 2006. gada Marija Krūmiņa TeliaSonera Institūts Rīgas Ekonomikas augstskolā
Effective social harmonization as a boost for employability in times of demographic changes. 2016. gads Ieva Moore. (Alf Vanags - līdz 2016.g). Nordic Council of Ministers

 

Iepriekšējie Projekti

Projekti Pētnieki Finansē
The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Alf Vanags, Marija Krūmiņa, Māra Bukovska, Linda Vildava DG Employment
The EU Reference Budgets Network project (2014-2015) Alf Vanags, Ieva Moore, Lelde Jākobsone DG Employment
Radio apraide Latvijā - ekonomiskā analīze (2014. gads) Alf Vanags, Anna Pļuta, Marija Krūmiņa Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP)

Pētījums nodokļu sistēmas pilnveidošanas jomā (2013.-2014. gads )     Gala ziņojums latviešu / angļu valodā

Alf Vanags, Anna Zasova, Anna Pļuta, Marija Krūmiņa Ekonomikas ministrija
What happened to wages in Latvia’s "internal devaluation" (2014. gads) Alf Vanags, Andrejs Semjonovs un Anna Zasova ES Revīzijas palāta
Atvērtas, uz noteikumiem balstītas, paredzamas un nediskriminējošas tirdzniecības sistēmas izveide Alf Vanags, Maija Kāle un Marija Grjazniha EuropeAid
Ekspertu tīkls, kur tiek veikts Kohēzijas politikas novērtējums (2007.-2013. gads) Alf Vanags, Ieva Moore un Ieva Valtmane DG Regio
Darba tirgus attīstības monitorings ES: Latvija Alf Vanags un Lelde Jākobsone DG Employment
WEESP – Webtools for Evaluated Employment Services Practices (2012. gads) Alf Vanags un Marija Grjazniha DG Employment
Latvijas Konkurtspējas ziņojums (2010.-2012. gads) Alf Vanags, Anders Paalzow, Zane Cunska, Konstantīns Beņkovskis, Krišjānis Krustiņš un Christian Ketels LR Valsts kanceleja
Izvērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību Alf Vanags un Anna Zasova LR Finanšu ministrija
Priekšizpētes veikšana, organizējot diskusijas, par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada Alf Vanags, Marija Krūmiņa un Lelde Jākobsone LR Finanšu ministrija
Budžeta un nebudžeta sociālās izmaksas saistībā ar narkomāniju Latvijā 2008. gadā (2010. gads) Alf Vanags un Anna Zasova Veselības ekonomikas centrs
Modelling the impact of EU Funds in Bulgaria (2011. gads) Alf Vanags un Anna Zasova Bulgārijas Ministru kabinets
Evaluation of guidelines for NCM Nordic Co-operation with the Baltic states & NW-Russia (2011. gads) Alf Vanags un Ieva Moore Nordic Council of Ministers

 


Strelnieku iela 4a
Riga LV-1010, Latvia
Skatīt kartē
Tel: +371 67015870
Fax: +371 67015874
e-mail: lelde@biceps.org