Valoda: LV EN

 Partneri 


Lai arī BICEPS ir reģistrēts un atrodas Latvijā, mēs vienmēr esam tiekušies darboties plašākā mērogā. Gandrīz visas BICEPS aktīvās darbības tiek veiktas sadarbībā ar ievērojamu partneru tīklu, kas turpina izplesties. BICEPS ir sadarbība ar plaša spektra akadēmiskajām partneru institūcijām Latvijā, Eiropā un citās valstīs. Mūsu galvenās partnerattiecības ir ar Stokholmas Pārejas Ekonomiku pētniecības institūtu (SITE) un ar to saistītajām iestādēm, piemēram, Rīgas Ekonomikas augstskolu, kā arī ar veselu virkni citu starptautiski atzītu pētniecisko organizāciju. 

SITE saime

Stokholmas Pārejas Ekonomiku pētniecības institūts(SITE), kas atrodas Stokholmas Ekonomikas augstskolā, ir vadošais pārejas ekonomiku pētniecības un politiku centrs centrālajā un Austrumeiropā. Pēdējās desmitgades laikā institūts daudz ieguldījis cilvēkresursu attīstībā, pirmais dibinot novatoriskus un neatkarīgus ideju centrus Maskavā (CEFIR), Rīgā (BICEPS), Ščecinā (CenEA), Kijevā (KEI), Minskā (BEROC) un Tbilisi (ISET). Neoficiāli šie centri veido „SITE kopējo saimi”.

Rīgas Ekonomikas augstskola (REA)

REA ir starptautiska augstākās izglītības institūcija, kas piedāvā ekonomikas un biznesa izglītību, un ik gadu tajā mācās ap 400 studentiem no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Jau no pašas dibināšanas BICEPS ir bijis ļoti cieši saistīts ar REA. Daži no BICEPS pētniekiem ir arī augstskolas lektori un piedalās studentu bakalaura darbu vadīšanas procesā. Lai arī turpmāk iegūtu vairāk iespēju no savstarpējās kooperācijas, sākot ar 2006. gada aprīli, BICEPS ir pārcēlies uz REA skolas ēku.

Rīgas Ekonomikas augstskolas TeliaSonera Institūts tika dibināts 2004. gadā ar TeliaSonera ieguldījumu. Institūta mērķis ir veicināt un veikt augstas kvalitātes pētnieciskos darbus uzņēmējdarbības, telekomunikāciju un informāciju tehnoloģiju jomās, kā arī veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Institūts cieši sadarbojas ar BICEPS, it īpaši uzņēmējdarbības pētniecībā.

Partnerība Eiropas projektos

BICEPS ir viena no partneru institūcijām Reģionālajā Salīdzinošo priekšrocību un kompetentās uzņēmējdarbības (RICAFE2) projektā, kuru vada Londonas Ekonomikas augstskolas Finanšu Tirgus grupa, kas ir viens no pasaules vadošajiem finanšu tirgus izpētes centriem. Starp pārējiem partneriem RICAFE2 projektā ir arī Torino Universitāte (Itālija), Finanšu Studiju centrs (Frankfurte), Parīzes HEC, Amsterdamas Universitāte, Tilburgas Universitāte, Tehnions (Izraēla) un Indijas Biznesa augstskola.

Eiropas Savienības Savstarpējās izglītības programmas organizēšanā mūsu partneri ir OSB Konsultācijas (Austrija) un Nodarbinātības Studiju institūts (Lielbritānija). Šīs programmas mērķis ir veicināt savstarpējo zināšanu apmaiņu visos līmeņos, kā arī uzlabot efektīvāko darbības plānu pieredzes apmaiņu galvenajās Eiropas Nodarbinātības stratēģijas zonās.

Citas partnerattiecības 

Ciešā sadarbībā ar REA TeliaSonera institūtu, vairāki BICEPS zinātniskie darbinieki ir arī Latvijas komandas locekļi Uzņēmējdarbības Globālā Monitoringa (GEM) konsorcijā.  GEM izpētes programma ir ikgadējs uzņēmējdarbības aktivitātes novērtējums valsts līmenī. Programma tika aizsākta 1999. gadā, piedaloties 10 valstīm, bet 2011. gada GEM ziņojumos tika iekļautas jau 54valstis.

 


Strelnieku iela 4a
Riga LV-1010, Latvia
Skatīt kartē
Tel: +371 67015870
Fax: +371 67015874
e-mail: lelde[at]biceps.org